янка ƒ€гилева

Ћенинград, квартирник около Ћиговского проспекта (Ћенинград), 27.01.1989